Van Brerostraat 85, 7312 VL, Apeldoorn, tel. 06 - 1946 8009

 
     
 
Psychodynamische therapie
 
Psychodynamische therapie is een vorm van psychotherapie die aanvullend (complementair) is aan de reguliere geneeskunst en dient niet als vervanging daarvan.

In vergelijking met coaching is therapie met name zinvol als je een klacht of hulpvraag hebt waarbij je de oorzaak ervan wilt achterhalen. De klacht of hulpvraag kan lichamelijk, psychisch, emotioneel of spiritueel zijn en is vaak heel persoonlijk. Bij therapie wordt vanuit het hier en nu vooral naar het verleden gekeken. Door in het hier-en-nu én in het verleden te werken kunnen verbanden worden gelegd die gerelateerd zijn aan de huidige klacht.

Vroegere ervaringen liggen opgeslagen in ons onbewuste. We kunnen hier bij komen als we in een zekere trance verkeren. Dit is een toestand van veranderd bewustzijn die kan ontstaan wanneer we ons sterk concentreren op onze innerlijke wereld. In deze bewustzijnstoestand kunnen wij vergeten en verdrongen herinneringen uit het onbewuste ophalen. Vrijwel iedereen van ons herinnert zich op deze manier de oorspronkelijke ervaringen die met het probleem verbonden zijn. Het is heel goed mogelijk om in trance terug te gaan naar de vroege jeugd of nog eerder. Wanneer we teruggaan naar de jeugd komen we bij innerlijke deelpersoonlijkheden die we de ‘innerlijke kinderen’ noemen. Dit teruggaan en dit herbeleven is regressie.

Met onze innerlijke kinderen en deelpersoonlijkheden kunnen we in gesprek komen. Elke deelpersoon wil gehoord en gezien worden. Hoe beter wij leren omgaan met onze innerlijke delen, hoe lekkerder we in ons vel komen te zitten. Voice Dialogue is één van de manieren om met deelpersonen te werken.

Meer informatie over psychodynamische therapie kun je vinden op www.psychodynamica.nl. Bij deze academie heb ik de 4-jarige beroepsopleiding tot psychodynamisch therapeut en coach gevolgd.